Projekty

Projekty

Projekty realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną – Centrum Kultury w Pieszycach


 • 2014 - 2015 +

  „Budowa i wyposażenie nowego budynku Filii”

  Celem zadania jest zakup wyposażenia do nowo powstającego budynku Biblioteki, by stała się nowoczesna i funkcjonalna.

  Etap I: Budowa część 1
  Etap II: II część budowy oraz jej zakończenie i wyposażenie Filii MBP-CK w Rościszowie.

  Pozyskanie dofinansowania umożliwia nam budowę i wyposażenie nowoczesnego, a zarazem wpisującego się w krajobraz, budynku Filii Biblioteki, pomoże nam w osiągnięciu celu jakim jest stworzenie nowoczesnego centrum bibliotecznoedukacyjnego, informacji i kultury, wspierającego aktywność społeczeństwa lokalnego, które będzie miejscem spotkań społeczności lokalnej.

  Źródło, wartość projektu:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego PROGRAM WIELOLETNI KULTURA+, PRIORYTET "BIBLIOTEKA+ INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK”

  Całkowity koszt: 1.738.248,00 PLN
  Dofinansowanie: 1.373.325,00 PLN
  Wkład MBP-CK: 364.923,00 PLN

  Konkurs „Kierunek: BIBLIOTEKA”

  Celem projektu jest wykonanie systemu oznakowania zewnętrznego według projektu "Kierunek: biblioteka". Zależy nam, by zarówno nasi mieszkańcy, jak i osoby przyjezdne były jak najlepiej poinformowane o świadczonych przez naszą instytucje usługach. Konkurs „Kierunek: BIBLIOTEKA” jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj”. Celem Konkursu jest wsparcie bibliotek w informowaniu i promocji usług bibliotecznych w przestrzeni gminy i zachęcenie potencjalnych nowych użytkowników do korzystania z zasobów biblioteki poprzez wprowadzenie systemu oznakowania zewnętrznego według projektu "Kierunek: biblioteka". System oznakowania zewnętrznego zawiera następujące elementy: kierunkowskazy, tablice informacyjne w przestrzeni gminy, oznakowanie usług dostępu do Internetu, logotyp.

  Źródło, wartość projektu:
  na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj”

  Dofinansowanie: 1.800,00 PLN

  Konkurs: „Partnerstwo – to nas kręci!”

  MBP-CK w Pieszycach znalazła się w gronie 31 bibliotek z całej Polski, które wzięły udział w programie wsparcia dla partnerstw bibliotek I i II rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Zorganizowaliśmy wspólne spotkanie z naszymi partnerami, zgłosiliśmy się do konkursu, w którym nagrodą była możliwość przygotowania klipu/spotu promującego, prezentującego osiągnięcia dla trzech najlepiej funkcjonujących i najbardziej aktywnych partnerstw.

  Zostaliśmy laureatem i w nagrodę Fundacja sfinansuje i nakręcenie 3-minutowego filmu promocyjnego, prezentującego dokonania w dziedzinie budowania współpracy partnerskiej.

  Źródło, wartość projektu:
  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji
  Projekt realizowany przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w ramach Programu Rozwoju Bibliotek

 • 2013 - 2015 +

  „Biblioteka nowoczesnym centrum multimedialno - kulturalnym - zakup wyposażenia do nowej siedziby”

  Program Biblioteka+ jest wieloletnim programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotowanie i wdrożenie programu Biblioteka+ zostało powierzone Instytutowi Książki. Strategicznym celem programu jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego, a także wprowadzenie systemu certyfikującego dla bibliotek.

  Otrzymaliśmy dofinansowanie na wyposażenie nowego budynku Biblioteki. Stawiamy sobie za główny cel stworzenie płaszczyzny rozwoju artystycznego mieszkańców. Skoncentrujemy się na takich dziedzinach jak: teatr, muzyka, taniec, plastyka, rozwijające kreatywność przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności. Młodzi uczestnicy naszych warsztatów zdobędą wiedzę i niezbędne cechy do tworzenia rzeczywistości na miarę własnych potrzeb. Grupa teatralna, która powstanie w bibliotece będzie mogła występować w profesjonalnej sali widowiskowej wyposażonej w ramach realizacji zadania.

  Etap I: zakup i montaż zestawów wyposażenia do pomieszczeń sanitarnych; zakup części sprzętu nagłaśniającego.
  Etap II: zakup i montaż zestawów: mebli do biur, pomieszczeń organizacyjnych, magazynowych i socjalnych, regałów bibliotecznych, stolików, krzesełek, wyposażenia kącika dla dzieci, wyposażenie biblioteczne (stacje odsłuchowe, ekspozytory nowości, siedziska, oznaczenia regałów), pracowni komputerowej, szatni, wyposażenie sali widowiskowej w zestaw foteli i sprzętu nagłaśniającego.
  Etap III: zakup, instalacja i wdrożenie bramek antenowych RFID, oznakowanie zbiorów bibliotecznych, samodzielnych wrzutni.

  Źródło, wartość projektu:
  PROGRAM WIELOLETNI KULTURA+ , PRIORYTET "BIBLIOTEKA+ INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK”

   

  Całkowity koszt: 1.286.340,00 PLN
  Dofinansowanie: 964.755,00 PLN
  wkład MBP-CK: 321.585,00 PLN

 • 2013 - 2014 +

  „O finansach... w bibliotece”

  Biblioteka w Pieszycach została wyłoniona w konkursie i zorganizowała cykl spotkań na temat finansów i ekonomii przez Internet dla osób 50+, była to grupa 20 osób. Projekt „O finansach... w bibliotece – II edycja”.

  Kurs stanowił cykl pięciu spotkań, poświęconych wybranym usługom finansowym. Tematy spotkań:

  1. Jak racjonalnie gospodarować domowym budżetem?
  2. Bank przez internet – jak założyć e-konto i robić przelewy przez internet?
  3. Kredyty, lokaty i karty – jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową?
  4. Jak wybrać polisę ubezpieczeniową?
  5. Bank centralny a inne banki – czy stopy procentowe mają wpływ na nasz domowy budżet?

  Źródło, wartość projektu:
  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Narodowy Bank Polski

   

  Dofinansowanie:
  2013r- 800,00 zł
  2014r– 750,00 zł

 • 2013 +

  Mikrogranty „Podaj dalej”

  Nasza instytucja jako Biblioteka Wiodąca w Programie rozwoju Bibliotek otrzymała Mikrogrant z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji 4 spotkań z Bibliotekami Partnerskimi. Celem tych spotkań było przekazanie przez Biblioteki wiedzy zdobytej w trakcie szkoleń prowadzonych w ramach II Rundy Programu Rozwoju Bibliotek przez Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej (CAL). Ważnym elementem spotkań była również wymiana doświadczeń. Spotkania odbywały się w maju i czerwcu br.

  Tematyka spotkań:

  1. Jak pozyskiwać pieniądze ze środków zewnętrznych?
  2. Prawo autorskie w codziennej pracy bibliotekarza.
  3. Małe pieniądze, duże wydarzenia – niskobudżetowe formy promocji biblioteki.
  4. Sprawne zarządzanie.

  Źródło, wartość projektu:
  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek  

  Dofinansowanie: 1.000,00 PLN


  „Skąd jesteś? czyli pieszyckie korzenie”

  Projekt adresowany był głównie do seniorów i młodzieży. Pierwszym celem było udokumentowanie bogatej historii miasta i okolic z wykorzystaniem nowych technologii. Zebraliśmy wspomnienia nagrane na dyktafon, stare fotografie. Stopniowo będziemy zamieszczać informacje na stronie internetowej, oczywiście za zgodą naszych rozmówców. Drugim celem była integracja dzieci i młodzieży z osobami starszymi, współdziałanie tych dwóch grup społecznych, które nawzajem mogą się wiele od siebie nauczyć i z pewnością nam się to udało. Realizacja naszego projektu zakończyła się, uroczyste podsumowanie miało miejsce 4 lipca, jednak nasze działania będziemy kontynuować w miarę możliwości.

  Źródło, wartość projektu:
  Konkurs Grantowy „Aktywna Biblioteka” w ramach Programu Rozwoju Bibliotek

  Dofinansowanie: 5.000,00 PLN

 • 2011 - 2013 +

  Program Rozwoju Bibliotek

  Nasza instytucja uczestniczy w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek jako Biblioteka Wiodąca razem z trzema bibliotekami partnerskimi: z Niemczy, Piławy Górnej i Łagiewnik. Dzięki udziałowi w Programie Biblioteka Główna oraz Filia w Rościszowie otrzymały po dwa nowoczesne zestawy komputerowe, z których bezpłatnie mogą korzystać nasi Czytelnicy. Ponadto przekazano nam projektor multimedialny, aparaty cyfrowe, ekran oraz laptopa i drukarki.

  Pracownicy Biblioteki wraz z przedstawicielem Urzędu Miejskiego w Pieszycach p. Alicją Jałowiec-Polewczyk i przyjacielem Biblioteki p. Beatą Wester wzięli udział w warsztatach planowania rozwoju bibliotek. Następnie został sporządzony Plan Rozwoju Biblioteki na lata 2013-2015. Ponadto bibliotekarze uczestniczyli w szkoleniach informatycznych i specjalistycznych. Nawiązaliśmy współpracę z dwoma organizacjami pozarządowymi: z „Towarzystwem Inicjatyw twórczych ę” oraz „Civis Polonus”.

  Poprzez udział w Programie mieszkańcy gminy:

  1. mają do dyspozycji atrakcyjne, bezpieczne miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu,
  2. korzystają z potrzebnych im usług, np. bezpłatnego internetu, multimediów (skanowanie, kserowanie, fotografia cyfrowa), nowoczesnego oprogramowania,
  3. otrzymują ofertę dostosowaną do swoich potrzeb,
  4. mogą zdobywać nowe umiejętności takie, jak obsługa komputera, bezpieczne zachowania w internecie.

  Sukcesy dzięki uczestnictwu PRB nasza instytucja:

  1. Laureat konkursu „inspiracje” – zaprezentowaliśmy swoją działalność na III Ogólnopolskim Kongresie Bibliotek Publicznych „Biblioteka z wizją” w Warszawie w dniach 11-12 października br.
  2. Udział Dyrektora jako prelegenta podczas wizyty studyjnej - panelu dyskusyjnego pilotażowego szkolenia z rzecznictwa

  Źródło, wartość projektu:
  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego    

   

  Wartość otrzymanego sprzętu: 19.467,61 zł

 • 2010 - 2014 +

  „AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK”

  To program, którego głównym celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zwiększenie dostępu do nowoczesnych technologii komunikacyjnych oraz promocja sposobu ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Dzięki Fundacji Orange w budynku głównym biblioteki oraz w Filii w Rościszowie internet jest bezpłatny dla użytkowników.

  W ramach programu:

  1. Otrzymujemy pokrycie kosztów dostępu do internetu
  2. Udostępniamy bezpłatnie internet
  3. Zwiększamy dostęp do nowych technologii komunikacyjnych

  Źródło, wartość projektu:
  Fundacja Orange 

   

  Dofinansowanie:
  2010r - 3.212,98 PLN
  2012r - 2.252,03 PLN
  2013r – 5.574,57 PLN
  2014r – 3.995,24 PLN

 • 2010 - 2011 +

  „Realizacja sieci informatycznej na bazie systemu ALEPH obejmującej biblioteki powiatu dzierżoniowskiego – ostatni etap Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego”

  ALEPH to nowoczesny i zintegrowany system informatyczny działający w 62 krajach, opracowany dla potrzeb dużych jak i małych bibliotek a także dla ośrodków informacji, archiwów i muzeów. System ten umożliwia współpracę wielu bibliotek, mogących różnić się znacznie zarówno pod względem wielkości księgozbioru, jak i obsady bibliotekarskiej.

  Poszczególne etapy realizacji:

  1. Zakupy sprzętu
  2. Zakup licencji
  3. Szkolenia pracowników
  4. Promocja

  MBP-CK w Pieszycach była liderem tego projektu. W ramach realizacji zakupiliśmy sprzęt komputerowy do wszystkich bibliotek powiatu dzierżoniowskiego, oprogramowanie oraz licencje systemu bibliotecznego Aleph. System biblioteczny został wdrożony we wszystkich bibliotekach, pracownicy przeszli szkolenia.

  Źródło, wartość projektu:
  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013; Priorytet nr 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)”; Działanie nr 2.2 „Rozwój usług elektronicznych”

   

  Całkowity koszt 369.692,84 PLN
  Dofinansowanie RPOWD: 303.972,22 PLN
  Wkład własny: 65.720,22 PLN

 • 2010 +

  „Chopin na bruku pieszyckim”

  18 września – główne, najważniejsze wydarzenie artystyczne to koncert Orkiestry „Amadeus” pod kierownictwem jednej z najznakomitszych artystek na świecie Agnieszki Duczmal, fortepian Przemysław Witek. Koncert był wydarzeniem na niebywałą skalę i to nie tylko z racji uczestnictwa w nim artystów światowego formatu, ale również realizacji głównej idei tego projektu - zorganizowania koncertu muzyki filharmonicznej na ulicy małego miasteczka jakim są Pieszyce.

  Jednocześnie przez cały okres trwania projektu realizowane były różnorodne działania na terenie szkół: lekcje tematycznie związane z kompozytorem, projekcje filmowe, wycieczki, dyskusje, konkursy, wystawy prac uczniów itp. (sprawozdania szkół z poszczególnych podjętych działań w załączeniu). Bardzo ważnym aspektem całego przedsięwzięcia były wizyty pieszyckiej młodzieży w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Uczniowie uczestniczyli w specjalnie dla nich przygotowanych koncertach chopinowskich. To specjalnie dla nich grali wykładowcy i studenci tej uczelni, w pięknej scenerii - w salach owej uczelni w skupieniu, w atmosferze swoistego święta, muzycznego Święta. Dla dzieci z małego miasteczka było to niezapomniane przeżycie.

  Listopad był miesiącem podsumowania naszego projektu „Chopin na pieszyckim bruku”   uważamy, że udało nam się zrealizować ten niezwykły projekt w sposób satysfakcjonujący zarówno nas jak i odbiorców, ale również samych artystów i w końcu naszych partnerów: Polskie Radio w Poznaniu, Akademię Muzyczną we Wrocławiu i Fundację Amadeus.

  Źródło, wartość projektu:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego program Fryderyk Chopin, instytucja zarządzająca programem: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

  Całkowity koszt 37.500 PLN
  Dofinansowanie MKiDN 30.000 zł
  Wkład MBP-CK 7.500 zł


  „Trampolina”

  Projekt pn. TRAMPOLINA adresowany był do dzieci i młodzieży realizowany był poprzez pracownie artystyczne i warsztaty:
  - pracownia plastyczna
  - pracownia taneczna
  - pracownia muzyczna
  - warsztaty samorozwoju z elementami arteterapii.

  Zajęcia artystyczne, warsztaty samorozwoju stały się bodźcem do rozwoju osobistego, młodzi ludzie nauczyli się jak poznawać siebie, rozwijać swoje zainteresowania, odkryli własne możliwości i aspiracje. Stworzyliśmy dzieciom lepsze warunki rozwoju, obudziliśmy w nich świadomość społeczną, zniwelowaliśmy różnice kulturowe poprzez włączenie ich do udziału w życiu kulturalnym miasteczka. Szansę dostali także rodzice, bliscy, znajomi dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia – także zostali włączeni w życie kulturalne.

  Źródło, wartość projektu:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Projekt realizowany w ramach programu Edukacja kulturalna, instytucja zarządzająca programem: Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

   

  Całkowity koszt 53.545 PLN
  Dofinansowanie MKiDN: 34.804
  Wkład własny MBP-CK: 18.741 zł


  „Wykonanie tablic informacyjnych o wsi Kamionki, tablic informacyjnych o ścieżce spacerowej oraz witaczy”

  „Zorganizowanie pierwszych dożynek sołeckich w Bratoszowie oraz zamontowanie 2 tablic inf. tzw. witaczy”

  „Wykonanie tablic tzw. witaczy, tablicy informacyjnej oraz kalendarza na 2011 rok”

  ”Wykonanie tablic informacyjnych w Piskorzowie oraz witaczy”

  Projekty realizowane we współpracy z sołectwami polegające na wykonaniu tablic informacyjnych o miejscowościach, witaczy, kalendarzy oraz organizacji dożynek.

  Źródło, wartość projektu:
  Konkurs „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich 

   

  Koszt całkowity: 16.420 PLN
  Dofinansowanie: 14.758,00 PLN
  Wkład własny: 1.662,00 PLN

 • 2009 +

  „Wolontariusz książkowy”

  Celem akcji było uaktywnienie osób nie w pełni funkcjonujących społecznie, tzn. ludzi starszych, niedołężnych, nieprzystosowanych, wykluczonych społecznie do uczestnictwa w kulturze. W wyniku naszej kampanii doszło do swoistej interakcji pomiędzy wolontariuszami, reprezentującymi głównie młodych ludzi (uczniów szkół gminy Pieszyce), a odbiorcami będącymi w przeważającej części ludźmi starszymi.

  Młodzi ludzie poznali oczekiwania i gatunki literackie odbiorców tej akcji. Niekiedy wolontariusze czytali książki swoim podopiecznym. Aby ułatwić starszym ludziom samodzielną lekturę zakupiliśmy specjalne wydawnictwa z dużą czcionką, a z myślą o tych, którzy nie mogą samodzielnie czytać – audiobooki oraz odtwarzacz mp3.

  Zwieńczeniem całej akcji była wspólna impreza wolontariuszy wraz z podopiecznymi, których dowieźliśmy na miejsce spotkania. Podczas imprezy wręczyliśmy pamiątkowe dyplomy, podziękowania oraz nagrody dla zwycięzców konkursu literackiego. Punktem kulminacyjnym był występ Ewy Błaszczyk - polska aktorka teatralna i filmowa. Znana jest z działalności charytatywnej. Akcja zakończyła się sukcesem.

  Źródło, wartość projektu:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja Kulturalna i Diagnoza Kultury”

  Całkowity koszt 40.384,56 PLN
  Dofinansowanie MKiDN 30.000 zł
  Wkład MBP-CK 10.384,56 zł

 • Od 2008r. corocznie +

  „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”

  Dzięki projektowi corocznie mamy środki na zakup nowości wydawniczych. Program pozwala na zakup najnowszych wydawnictw książkowych, multimediów, jak i audiobooków.

  Źródło, wartość projektu:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Biblioteka Narodowa

  Dofinansowanie: 42.000,00 PLN

 • 1
11223344.jpgMKiDN_A_rgb.jpgRPOWD_100121_zestawienie_znakow_kolor.jpgaa.jpgaaa.jpgbn.jpgewtlogo.jpglegimi.pnglogo_Biblioteka plus.jpglogo_FRSI_pelna_nazwa_PL_300dpi.jpglogo_nazwa_PL_300dpi.jpgrozwoj_czytelnictwa.jpg

MBP - Centrum Kultury w Pieszycach

M. Kopernika 37
58-250 Pieszyce
Tel: 74 836 53 41

Godziny otwarcia

Dział administracji:
poniedziałek - piątek:  800 - 1600

Dział biblioteki:
poniedziałek - piątek:  900 - 1700

Filia w Rościszowie:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek:  1000 - 1700

Instagram

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się