O MBP - Centrum Kultury

Baza lokalowa do działalności kulturalnej:

Główna siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach, ul. M. Kopernika 37.

Filia MBP-CK w Rościszowie, Rościszów 51A.

Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach jest samorządową
instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury.

Nasze motto:
My dajemy Wam przestrzeń, a Wy nam swoją kreatywność, energię
i zaangażowanie.

W obecnym kształcie, w nowej siedzibie działamy od września 2014 roku.

O nas
•  posiadamy umiejętność budowy strategii rozwoju i funkcjonowania
   w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-ekonmoicznej,
•  jesteśmy aktywnym uczestnikiem życia społecznego w naszej gminie i rejonie,
•  stwarzamy możliwości wielostronnej edukacji kulturalnej,
•  jesteśmy otwarci na wszystkie grupy społeczne,
•  kształtujemy postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze,
•  angażujemy artystów w życie kulturalne społeczności lokalnych,
•  integrujemy społeczności lokalne za pomocą działań kulturalnych,
•  przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu i jego skutkom,
•  przyczyniamy się do rozwoju gminy i regionu,
•  jesteśmy moderatorem dialogu w społeczności lokalnej,
•  budujemy postawy otwartości i tolerancji.

3

 

Podstawowe działy             
•  Dział Administracji
•  Dział Biblioteki
•  Dział Merytoryczny CK  

Sekcje artystyczne
•  plastyczna
•  muzyczna
•  wokalna
•  taneczna
•  teatralna

 

Dysponujemy
•  jedyna w mieście salą widowiskową z profesjonalnym wyposażeniem (sprzęt nagłaśniający i oświetlenie) z profesjonalna sceną,
   z zapleczem (garderoby, szatnia)
•  salonem wystawienniczym,
•  biblioteką ze stanowiskami komputerowymi, działem multimediów i regionaliów,
•  salami artystycznymi: teatralną, muzyczną, plastyczną, taneczną.
 

 

 

Nasze zadania
•  edukacja kulturalna oraz kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką,
•  współpraca w sferze kultury z organizacjami pozarządowymi,
•  prowadzenie informacji kulturalnej i turystycznej oraz jej gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie,
•  pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej i wykorzystywanie
   ich na realizację zadań MBP-CK,
•  organizowanie przestrzeni dla rozwoju artystycznego naszym uczestnikom,
•  stwarzanie możliwości podwyższania kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie.
 

 

Odbiorcy działań
Działalność MBP-CK skierowane jest do zróżnicowanych grup odbiorców:
•  młodzież szkolna, studenci i absolwenci,
•  dzieci i rodzice,
•  artyści i młodzi twórcy,
•  pracownicy sektora kultury,
•  szeroko rozumiana grupa odbiorców / uczestników kultury,
•  organizacje i stowarzyszenia.
 
Działamy na rzecz rozwoju Pieszyc i regionu
Realizujemy projekty, na które pozyskujemy środki różnych źródeł, m.in. uczestniczyliśmy w II edycji Programu Rozwoju Bibliotek, w ramach którego zdobyliśmy wiedzę nt. nowoczesnych metod pracy w instytucji kultury, nowy sprzęt komputerowy i multimedialny dla naszych czytelników, nawiązaliśmy współpracę z organizacjami pozarządowymi; w ramach Programu Wieloletniego Kultura+. Priorytety "Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyposażyliśmy nowy budynek MBP-CK w Pieszycach, a także wybudowaliśmy nową filie MBP-CK w Rościszowie. Przykładem działalności regionalnej jest realizacja projektu, który pozwolił utworzyć wespół ze wszystkimi bibliotekami powiatu dzierżoniowskiego sieć połączoną informatycznym systemem bibliotecznym ALEPH w ramach programu RPO WD 2007-2013 pn. "Realizacja sieci informatycznej na bazie systemu ALEPH obejmującej biblioteki powiatu dzierżoniowskiego - ostatni etap Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego". Incjatorem, kreatorem i realizatorem tego przedsięwzięcia byliśmy my. Naszych działań projektowych jest o wiele więcej, po więcej informacji zapraszamy do zakładki Projekty.

Staramy się kreować przestrzeń dla wszystkich, każdy bowiem znajdzie u nas coś dla siebie.
 

  Godziny otwarcia

Poniedziałek | 8:00 - 17:00
Wtorek | 8:00 - 17:00
Środa | 8:00 - 17:00
Czwartek | 8:00 - 17:00
Piątek | 8:00 - 17:00

 Kontakt

MBP - CK w Pieszycach
ul. Mikołaja Kopernika 37, 58-250 Pieszyce
+48 74 836 53 41
+48 665 002 242
sekretariat@ck-pieszyce.pl