O MBP - Centrum Kultury

O MBP - Centrum Kultury

O MBP Centrum Kultury w Pieszycach

Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach jest samorządową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury.

Nasze motto:
My dajemy Wam przestrzeń, a Wy nam swoją kreatywność, energię i zaangażowanie.

W obecnym kształcie, w nowej siedzibie działamy od września 2014 roku.

O nas

 • posiadamy umiejętność budowy strategii rozwoju i funkcjonowania w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-ekonmoicznej,
 • jesteśmy aktywnym uczestnikiem życia społecznego w naszej gminie i rejonie,
 • stwarzamy możliwości wielostronnej edukacji kulturalnej,
 • jesteśmy otwarci na wszystkie grupy społeczne,
 • kształtujemy postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 • angażujemy artystów w życie kulturalne społeczności lokalnych,
 • integrujemy społeczności lokalne za pomocą działań kulturalnych,
 • przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu i jego skutkom,
 • przyczyniamy się do rozwoju gminy i regionu,
 • jesteśmy moderatorem dialogu w społeczności lokalnej,
 • budujemy postawy otwartości i tolerancji.Podstawowe działy

 • Dział Biblioteki
 • Dział Artystyczny
 • Dział Informacji Turystycznej
 • Dział Administracji

Stałe imprezy

 • Międzynarodowy Przegląd Chórów Pogranicza Polsko-Czeskiego
 • BUNT
 • Prezentacje Teatralne
 • Święto miasta - Dni Pieszyc
 • Scena Prezentacji
 • Targi Turystyczno-Kulturowe
 • Jarmark Bożonarodzeniowy
 • Koncert Noworoczny
 • Konkurs Literacki "Wielkie Poezjowanie"
 • Jarmark Wielkanocny

Dysponujemy

 • jedyną w mieście salą widowiskową z profesjonalnym wyposażeniem (sprzęt nagłaśniający i oświetlenie) z profesjonalna sceną, z zapleczem (garderoby)
 • salonem wystawienniczym,
 • studiem nagrań,
 • biblioteką ze stanowiskami komputerowymi, działem multimediów i regionaliów,
 • kawiarnią,
 • salami artystycznymi: teatralną, muzyczną, plastyczną, taneczną.


Nasze zadania

 • edukacja kulturalna oraz kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką,
 • współpraca w sferze kultury z organizacjami pozarządowymi,
 • prowadzenie informacji kulturalnej i turystycznej oraz jej gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie,
 • pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej i wykorzystywanie ich na realizację zadań MBP-CK,
 • organizowanie przestrzeni dla rozwoju artystycznego naszym uczestnikom,
 • stwarzanie możliwości podwyższania kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie.

Odbiorcy działań

Działalność MBP-CK skierowane jest do zróżnicowanych grup odbiorców:

 • młodzież szkolna, studenci i absolwenci,
 • dzieci i rodzice,
 • artyści i młodzi twórcy,
 • pracownicy sektora kultury,
 • szeroko rozumiana grupa odbiorców / uczestników kultury,
 • organizacje i stowarzyszenia.

Działamy na rzecz rozwoju Pieszyc i regionu

Realizujemy projekty, na które pozyskujemy środki różnych źródeł, m.in. uczestniczyliśmy w II edycji Programu Rozwoju Bibliotek, w ramach którego zdobyliśmy wiedzę nt. nowoczesnych metod pracy w instytucji kultury, nowy sprzęt komputerowy i multimedialny dla naszych czytelników, nawiązaliśmy współpracę z organizacjami pozarządowymi; w ramach Programu Wieloletniego Kultura+. Priorytety "Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyposażyliśmy nowy budynek MBP-CK w Pieszycach, a także wybudowaliśmy nową filie MBP-CK w Rościszowie. Przykładem działalności regionalnej jest realizacja projektu, który pozwolił utworzyć wespół ze wszystkimi bibliotekami powiatu dzierżoniowskiego sieć połączoną informatycznym systemem bibliotecznym ALEPH w ramach programu RPO WD 2007-2013 pn. "Realizacja sieci informatycznej na bazie systemu ALEPH obejmującej biblioteki powiatu dzierżoniowskiego - ostatni etap Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego". Incjatorem, kreatorem i realizatorem tego przedsięwzięcia byliśmy my. Naszych działań projektowych jest o wiele więcej, po więcej informacji zapraszamy do zakładki Projekty.

Staramy się kreować przestrzeń dla wszystkich, każdy bowiem znajdzie u nas coś dla siebie.

11223344.jpgMKiDN_A_rgb.jpgRPOWD_100121_zestawienie_znakow_kolor.jpgaa.jpgaaa.jpgbn.jpgewtlogo.jpglegimi.pnglogo_Biblioteka plus.jpglogo_FRSI_pelna_nazwa_PL_300dpi.jpglogo_nazwa_PL_300dpi.jpgrozwoj_czytelnictwa.jpg

MBP - Centrum Kultury w Pieszycach

M. Kopernika 37
58-250 Pieszyce
Tel: 74 836 53 41

Godziny otwarcia

Dział administracji:
poniedziałek - piątek:  800 - 1600

Dział biblioteki:
poniedziałek - piątek:  900 - 1700

Filia w Rościszowie:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek:  1000 - 1700

Instagram

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się