Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach

Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Pieszycach przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.ck-pieszyce.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron MBP-CK. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania HTTP,
  • kod odpowiedzi HTTP,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony MBP-CK nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony MBP-CK. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią MBP-CK. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych MBP-CK

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach MBP-CK nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie ck-pieszyce.pl okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO - do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu uodo.gov.pl powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Odnośniki do innych stron

Serwis MBP-CK zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW MBP-CK.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszycach, ul. M. Kopernika 37, 58-250 Pieszyce, reprezentowana przez Annę Klimecką - dyrektora.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej-Centrum Kultury w Pieszycach, jest Monika Listwan, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 74 836 53 41 wew. 22.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- udostępniania i ochrony materiałów bibliotecznych należących do Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych (w tym: ewidencję udostępniania zbiorów, kontrolę terminowości zwrotów oraz naliczanie i kontrolę spłaty należności finansowych zgodnie z Regulaminem Biblioteki) na podstawie art. 6 ust 1 pkt A (zgoda) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

- prowadzenia dokumentacji związanej z uczestnictwem w zajęciach sekcji artystycznych (w tym: ewidencja uczestników, terminowość wpłat) na podstawie art. 6 ust 1 pkt A (zgoda) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- dokumentowania zajęć, konkursów, imprez organizowanych w MBP-CK w Pieszycach (wizerunek) na podstawie art. 6 ust 1 pkt A (zgoda) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Pani/Pana dane osobowe (w tym adres pocztowy, telefon i adres email) mogą być wykorzystane:

- do przekazania informacji o stanie konta czytelnika w zakresie wynikającym z celu przetwarzania opisanym w p.3

- do przekazania informacji o stanie wpłat za zajęcia artystyczne,

      - do informowania o realizacji zajęć sekcji artystycznych oraz organizowanych   imprezach przez MBP-CK

       - do przechowywania dla celów archiwalnych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.

7. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do innych organizacji międzynarodowych. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie:

- uniemożliwia korzystanie z materiałów bibliotecznych należących do Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych;

- uniemożliwia korzystanie z udziału w zajęciach sekcji artystycznych MBP-CK w Pieszycach;

- uniemożliwia korzystanie z imprez organizowanych przez MBP-CK w Pieszycach.

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  Godziny otwarcia

Poniedziałek | 8:00 - 17:00
Wtorek | 8:00 - 17:00
Środa | 8:00 - 17:00
Czwartek | 8:00 - 17:00
Piątek | 8:00 - 17:00

 Kontakt

MBP - CK w Pieszycach
ul. Mikołaja Kopernika 37, 58-250 Pieszyce
+48 74 836 53 41
+48 665 002 242
sekretariat@ck-pieszyce.pl