Centrum Turystyki i Kultury

Centrum Turystyki i Kultury

Projekt pt. ,,Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolnym Śląsku” nr PL.3.22/2.2.00/09.01510 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita polska 2007-2013”. Umowa o dofinansowanie nr PL.3.22/2.2.00/09.01510/1.

Partner Wiodący: Gmina Pieszyce
Partnerzy projektu: Gmina Bohuslavice, Miasto Nova Paka
Całkowite wydatki projektu: 2 819 969,62 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 2 369 556,88 EUR

Celem projektu jest:

  • wzrost ilości turystów;
  • wzrost zatrudnienia mieszkańców pogranicza w obsłudze ruchu turystycznego;
  • zwiększenie udziału turystyki w strukturze gospodarczej Gmin Pieszyce, Bohuslavice, Nova Paka;
  • usprawnienie wymiany informacji i kontaktów z partnerem czeskim;
  • promocja walorów przyrodniczych i turystycznych gmin partnerskich;
  • poznanie i popularyzacja wzajemnej kultury/ przybliżenie kultury partnerów;
  • wzmocnienia integracji między miastami Pieszyce-Bohuslavice-Nova Paka;
  • wspólne produkty turystyczne.
Projekt powstał w celu wspólnej integracji, pogłębienia znajomości kultury i tradycji oraz promocji walorów przyrodniczo-turystycznych regionu. Ideą projektu jest stworzenie nowoczesnej bazy turystyczno-kulturalnej w trzech gminach pogranicza oraz atrakcyjnej oferty turystycznej i możliwości ciekawego spędzania wolnego czasu. Po stronie polskiej planowane jest utworzenie Centrum Kultury i Turystyki w Pieszycach z Punktem Informacji Turystycznej poprzez przebudowę i adaptację miejscowego kina. Po stronie czeskiej w Novej Pace w budynku muzeum powstanie centrum informacji, a plac muzealny dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, natomiast w Bohuslavicach budynek kościoła po rekonstrukcji będzie pełnił funkcję centrum kulturalnego i turystycznego. Projekt obejmie również działania w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej partnerów oraz ożywienia ruchu turystycznego na pograniczu, polegające na wymianie zasobów kulturowych, historycznych i wspólnej organizacji imprez artystycznych. Uruchomienie polsko-czeskiej strony internetowej, wydanie wspólnej mapy i materiałów promocyjnych poprawi dostęp do informacji o ofercie turystyczno-kulturalnej pogranicza.

Opis do Punktu Informacji Turystycznej

Utworzenie i działanie wspólnego Punktu Informacji Turystyczno-Kulturowej (miejsce informacji o walorach turystycznych i kulturalnych Bohuslavic, Novej Paki, Pieszyc, możliwość rezerwacji biletów do kin, teatrów, muzeów zarówno w Polsce, jak i miastach parnterskich, organizacja np. wspólnych wyjazdów turystycznych-krótkie jednodniowe na spektakle, koncerty, wspólnych kilkudniowych wycieczek pozwalających zwiedzić największe atrakcje turystyczne w krajach partnerskich i uczestniczyć w festiwalach, biennalach czy innych przedsięwzięciach kulturalnych).

11223344.jpgMKiDN_A_rgb.jpgRPOWD_100121_zestawienie_znakow_kolor.jpgaa.jpgaaa.jpgbn.jpgewtlogo.jpglegimi.pnglogo_Biblioteka plus.jpglogo_FRSI_pelna_nazwa_PL_300dpi.jpglogo_nazwa_PL_300dpi.jpgrozwoj_czytelnictwa.jpg

MBP - Centrum Kultury w Pieszycach

M. Kopernika 37
58-250 Pieszyce
Tel: 74 836 53 41

Godziny otwarcia

Dział administracji:
poniedziałek - piątek:  800 - 1600

Dział biblioteki:
poniedziałek - piątek:  900 - 1700

Filia w Rościszowie:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek:  1000 - 1700

Instagram

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się