Nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” uprzejmie informuje, iż w terminie  04 - 18 maja 2017r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków dla osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - poddziałanie 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Nabór ogłoszony został na działania:               

  1. Duże projekty: 1 900 000,00 zł.
·         Budowa, remont, wyposażenie obiektów i miejsc związanych z rozwojem obszaru w oparciu o lokalne zasoby/ 1,14 mln zł
·         Budowa, remont, wyposażenie obiektów i miejsc służących rozwojowi społeczności lokalnej /760 tyś. zł

  1. Rozwój przedsiębiorstw: 1 200 000,00 zł.
·         Rozwój podmiotów gospodarczych / 1,2 mln. zł

  1. Podejmowanie działalności: 400 000,00 zł.
·         Wspieranie tworzenia nowych podmiotów 400 tyś. zł

  1. Granty: 150 000,00 zł.
·         Działania rozwijające potencjał społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych oraz edukacja przyrodnicza i klimatyczna / 75 tyś. zł
·         Tworzenie i rozwijanie oferty promocyjnej regionu w oparciu o zasoby lokalne Gór Sowich /75 tyś zł

Beneficjentami działań mogą być przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne chcące rozpocząć działalność gospodarczą, JST, NGO oraz inne  podmioty określone w Lokalnej Strategii Rozwoju.
Na naszej stronie www.partnerstwo-sowiogorskie.pl umieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania wniosków.

Serdecznie zapraszamy
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
ul. Dworzec PKP 1/3
58-321 Jugowice
Tel.  74 87 16 150


Ogłoszenie nr 1

Ogłoszenie nr 2

Ogłoszenie nr 3

 
Ogłoszenie nr 4

Ogłoszenie nr 5

Ogłoszenie nr 6

  Godziny otwarcia

Poniedziałek | 8:00 - 17:00
Wtorek | 8:00 - 17:00
Środa | 8:00 - 17:00
Czwartek | 8:00 - 17:00
Piątek | 8:00 - 17:00

 Kontakt

MBP - CK w Pieszycach
ul. Mikołaja Kopernika 37, 58-250 Pieszyce
+48 74 836 53 41
+48 665 002 242
sekretariat@ck-pieszyce.pl