Konferencja „Kultura małych i średnich miast”

Konferencja jest podsumowaniem rozpoczętych w 2014 roku spotkań Otwartej Grupy Roboczej ESK 2016 – Dolny Śląsk oraz prowadzonych w 2016 roku prac w czterech grupach tematycznych w ramach przedsięwzięcia: Kultura Małych i Średnich Miast. Otwarta Grupa Robocza, będącego częścią programu regionalnego Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Podczas spotkania w Pieszycach zostaną zaprezentowane główne wnioski, rekomendacje i syntetyczne refleksje wypracowane podczas seminariów, debat, podróży studyjnych i badań.

Uczestnicy poznają propozycje zmian legislacyjnych dotyczących prowadzenia i organizowania działalności kulturalnej w Polsce, niepubliczne praktyki organizowania kultury na Dolnym Śląsku, możliwości i bariery włączania sektora kultury do polityki rewitalizacyjnej w małych i średnich miastach a także o wnioski z międzynarodowej konferencji sieci centrów kultury na temat filozofii współpracy.

Tematykę współpracy – strategii dobrej na czasy hossy i bessy podjął współorganizator – Gminny Ośrodek Kultury w Oleśnicy oraz Wędrujące Forum Kultury Dolnego Śląska.

Bariery rozwojowe i ukryte potencjały lokalnych instytucji kultury. Rekomendacje zmian systemowych zaproponują uczestnicy spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury.

Rewitalizacja przez kulturę i dla kultury to obszar zainteresowań środowiska skupionego wokół Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej z Wałbrzycha. Kondycję i kierunki rozwoju prywatnych, społecznych, rodzinnych instytucji kultury zaprezentuje Fundacja ARI ARI .
Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają wydaną po spotkaniu w Pieszycach książkę, zbiór artykułów, wynik dyskusji i badań prowadzonych na temat kultury małych i średnich miast w roku obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
{gallery width=600 height=700}galeria/konferencja-2016{/gallery}

Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016
Program Dolnośląska Platforma Kultury 2016 +
Kultura małych i średnich miast. Otwarta grupa robocza. Konferencja podsumowująca.
22-23 listopada 2016 Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach

Organizatorzy: Biuro Festiwalowe IMPART 2016, Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach.

Partnerzy: Gminny Ośrodek Kultury w Oleśnicy, Wędrujące Forum Kultury Dolnego Śląska, Stowarzyszenie Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z Wałbrzycha, Fundacja ARI ARI.

Tematyka:
1. Współpraca – strategia dobra na czasy hossy i bessy.
2. Bariery rozwojowe i ukryte potencjały lokalnych instytucji kultury. Rekomendacje zmian systemowych.
3. Prywatne, społeczne, rodzinne instytucje kultury – kierunki rozwoju.
4. Rewitalizacja przez kulturę i dla kultury.

PROGRAM:
22 listopada 2016
Od 10.30 Zakwaterowanie, o 12.30 obiad w hotelach
14.00 Rozpoczęcie konferencji

14.30 – 16.00 Sesja I
Longin Graczyk
Widok na badania. Diagnoza prywatnych instytucji kultury na Dolnym Śląsku.

Jarosław Głowacki, Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz
Wpływ praktyk kulturowych na wyobraźnię, inicjatywy, zdolności i przywództwo - spojrzenie
z perspektywy Samorządu Lokalnego .

Paweł Kamiński
Czy domy kultury potrzebują własnej ustawy? Refleksja o braku systemu kultury publicznej w Polsce.

Kamila Kamińska, Sebastian Wolszczak
Stare po nowemu, czyli zrewitalizować rewitalizację.

16.00 – 16.30 – Przerwa na kawę
Sesja plakatowa: Model pracy w małych społecznościach: pamięć, edukacja i przygoda. Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej, program Patriotyzm Jutra.

16.30 – 18.00 Sesja II
Katarzyna Drabczyńska
Regiony jako „Dobra Wspólne”: strategie na rzecz zaangażowania obywateli, rola podmiotów kultury
i sieci kulturalnych.

Magdalena Stefańska
Współpraca w rewitalizacji - „Nawiąż relacje, a miejsce zacznie żyć”.

Marta Derejczyk
Prywatne ośrodki kultury – zakorzenienie.

Agnieszka Pytlik
Zarządzanie domem kultury przez stowarzyszenie na przykładzie Ośrodka Kultury Zameczek
w Czernicy.

19.00 Kolacja w hotelach
21.00 Spektakl „Projekt: MATKA” Teatru Kana ze Szczecina

23 listopada 2016
9.30 - 11.00 Sesja III
Grzegorz Szczepaniak
Dewiacje domów kultury.

Marcin Krassowski
Jaworzyna Śląska: biografia i zoegrafia.

Piotr Michałowski
Dolny Śląsk po ESK 2016 roku - możliwe scenariusze działań, dzięki inspirującym strategiom włączania regionów w obchody przyszłych Europejskich Stolic Kultury.

Zenon Matuszko
Ona i on w krainie rewitalizacji.

11.30 – 12.00 Przerwa na kawę
12.00 – 13.30 Sesja IV
Anna Gańko, Spółdzielnia Etnograficzna, Warszawa
Świat z rzeczy – pamięć, historia i Indianie.

Piotr Jonek
Rozwój kultury, a rewitalizacja. Dynamizujące napięcie.

Monika Maciejewska
Przestrzeń i aranżacje. Prywatne ośrodki kultury na Dolnym Śląsku.

Piotr Michałowski
Manifest uczestników regionalnej konferencji w Gminie Oleśnica 2016, w kontekście strategii rozwoju terytorialnego EU 2020 i globalnego raportu UNESCO 2016.

13.30 – Obiad


  Godziny otwarcia

Poniedziałek | 8:00 - 17:00
Wtorek | 8:00 - 17:00
Środa | 8:00 - 17:00
Czwartek | 8:00 - 17:00
Piątek | 8:00 - 17:00

 Kontakt

MBP - CK w Pieszycach
ul. Mikołaja Kopernika 37, 58-250 Pieszyce
+48 74 836 53 41
+48 665 002 242
sekretariat@ck-pieszyce.pl